لوگو سفید ایلیا
خانه ثبت شرکت در کرج
ثبت شرکتهای تخصصی
ثبت شرکت پیمانکاری در کرج ثبت شرکت خدماتی در کرج ثبت شرکت بازرگانی در کرج ثبت شرکت معماری در کرج ثبت شرکت گردشگری در کرج
ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج ثبت شرکت سهامی خاص در کرج ثبت موسسه در کرج مراحل ثبت شرکت در کرج شرایط ثبت شرکت در کرج مدارک ثبت شرکت در کرج زمان ثبت شرکت در کرج هزینه ثبت شرکت در کرج
ثبت تغییرات شرکت در کرج
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در کرج ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود در کرج ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص در کرج ثبت تغییرات موسسه در کرج تغییر آدرس شرکت در کرج ورود و خروج شریک شرکت در کرج نقل و انتقال سهام شرکت در کرج انتخاب اعضا هیئت مدیره افزایش سرمایه شرکت
سایر خدمات
ثبت برند در کرج ثبت علامت تجاری در کرج ثبت طرح صنعتی در کرج ثبت اختراع در کرج تنظیم طرح توجیهی در کرج تشکیل پرونده مالیاتی در کرج اخذ جواز صنایع در کرج اخذ کد اقتصادی در کرج اخذ کارت بازرگانی در کرج رتبه بندی ( اخذ گرید ) در کرج
تماس با ما

تغییر آدرس شرکت در کرج


فعالیت های مستمر یک شرکت تجاری برای پایدار ماندن و توسعه دادن آن شرکت ملزم به تغییراتی بعد از ثبت می باشد بدین صورت زمانی که ثبت شرکت به اتمام رسید می توانید بر اساس موارد قید شده در اساسنامه شرکت اقدام به تغییرات آن بزنید . در نتیجه در برخی از مواقع اقدام به تغییر در آدرس شرکت می نمایید حالا بنا بر دلایلی این تغییرات انجام می شود جهت رسمیت یافتن می توان با تنظیم صورتجلسه ای در اداره ثبت شرکتها آن تغییرات را عملی سازید.

قابلیت ثبت تغییر آدرس شرکت بنا بر تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده می باشد . البته در برخی از اساسنامه ها اختیار تغییر آدرس شرکت را به هیئت مدیره داده شده است بدین صورت که بنا بر مصلحت هیئت مدیره می تواند تغییر ادرس به هر مکانی که بداند تغییر دهد . در نتیجه این روش بصورتی است که در اساسنامه مسئولیت به هئیت مدیره داده شده باشد .

مدارک مورد نیازجهت ثبت تغییر آدرس در کرج

 1. رونوشت مدارک شناسایی کلیه اعضای شرکت. ( هیئت مدیره و سهامداران)
 2. رونوشت روزنامه تاسیس شرکت.
 3. رونوشت آگهی تاسیس شرکت.
 4. آگهی آخرین تغییرات. (در صورت وجود)

مراحل تغییر آدرس شرکت با مسوولیت محدود در کرج

در تغییر آدرس شرکت با مسوولیت محدود،مجمع عمومی فوق العاده جلسه ای را تشکیل داده و صورتجلسه ی مربوط به موضوع را تنظیم می نماید که کلیه ی اعضای شرکت ( شرکا) با قید کردن مقدار سهام خود باید آن را به امضاء برسانند.
در صورتی که تعداد شرکا زیاد باشد مطابق با ماده 109 قانون تجارت، هیأت نظار انتخاب شده و اسامی اعضای هیأت نظارت در صورتجلسه تنظیمی درج می گردد و آنها باید صورتجلسه را امضا کنند. این صورتجلسه باید حداکثر یکماه بعد از تاریخی که مجمع تشکیل شده به وسیله اعضای شرکت یا وکیل رسمی آن به اداره ثبت شرکتها تحویل داده شود و ثبت گردد.

مجمع عمومی فوق العاده جلسه ای را برگزار می کند و موضوع تغییر ادرس در جلسه عنوان می شود و سپس بر اساس نظر اعضا تنظیم صورتجلسه انجام می شود و کلیه موارد گفتگو در آن قید می شود . سپس ذیل اوراق صورتجلسه را اعضا امضا می نمایند . هم چنین اسامی اشخاص حضار و به همراه سمت آنها قید گردد . سپس به مخدت زمان 1 ماه فرصت می باشد تا وکیل شرکت و یا یکی از شرکا به همراه مدارک لازم ثبت تغییرات به اداره ثبا شرکتها جهت ثبت تحویل داده شود .

در صورتی که تغییر ادرس شرکت از یکی استان به استان دیگر باشد باید کلیه پرونده ثبت شرکت به آن استان مورد نظر ارسال شود .

مراحل تغییر آدرس شرکت سهامی در کرج

الف – مجمع عمومی فوق العاده باید تشکیل گردد و صورتجلسه آن تنظیم گردد که الزامی است هیئت رئیسه آن را امضا نمایند.

ب- بر اساس قانون تجارت و رعایت تشریفات قانونی و هم چنین اساسنامه شرکت ، می توان تغییر آدرس شرکت را انجام داده که در برخی از اساسنامه شرکت اختیار آن را به هئیت مدیره داده می شود . که می تواند با تنظیم صورتجلسه ای در مجمع عمومی فوق العاده و درج موارد قابل تغییر شرکت و امضای شرکا آنرا در اداره ثبت شرکتها به ثبت برساند .

اقدامات کلی شرکت ها در جهت تغییر آدرس شرکت به شرح ذیل می باشد :

 • ارائه و تنظیم کردن صورتجلسه ای که کلیه اعضا وحضار آنرا امضا نموده باشند .
 • جهت ثبت صورتجلسه مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکتها نشانی http://irsherkat.ssaa.ir و اعلام و درج کلیه اطلاعات صورتجلسه تغییر ادرس شرکت و سپس مرحله بعدی اسکن مدارک و بارگذاری آن در سامانه می باشد
 •  ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت شرکتها
 • مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی مقرر جهت اخذ آگهی تغییرات
 • در انتها کار ثبت سامانه ای و اخذ کدرهگیری و پرینت گرفته شود و سپس کلیه مدارک به به همراه صورتجلسه تنظیم شده را به اداره ثبت شرکتها از طریق پست ارسال نمایید .
 • هزینه های روزنامه رسمی پرداخت گردد
 • اگهی در روزن��مه صادر می شود

نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکت های با مسوولیت محدود (تضامنی - نسبی )

بسمه تعالی

نام شرکت ....................شماره ثبت .....................و شناسه ملی....................سرمایه ثبت شده ..............ریال در تاریخ.........................ساعت......................مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء/اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت اتخاذ تصمیم شد.
نام شرکا                                                     میزان سهم الشرکه
1-خانم/آقای...........................دارای...........................ریال سهم الشرکه...........................
2-خانم/آقای...........................دارای...........................ریال سهم الشرکه...........................
3-خانم/آقای...........................دارای...........................ریال سهم الشرکه...........................
4-خانم/آقای...........................دارای...........................ریال سهم الشرکه...........................
محل شرکت از (آدرس قبلی)تهران ..................خیابان.........................کوچه ....................پلاک................کدپستی.....................تلفن......................کوچه..............پلاک..........کد پستی...................تلفن.................انتقال یافت در نتیجه ماده ..................اساسنامه بشرح فوق اصلاح می گردد.
به خانم/آقای..............احدی از شرکت(یا مدیر عامل در صورتیکه از بین شرکا باشد)یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.
1-خانم/آقای.....................امضاء
2-خانم/آقای.....................امضاء
3-خانم/آقای.....................امضاء
همان طور که ملاحظه شد،در صورتجلسه ی فوق،تغییرمحل به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده اعمال می گردد.

نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکت های با مسئولیت محدود

بسمه تعالی

نام شرکت.....................شماره ثبت.....................و شناسه ملی...................سرمایه ............................ریال در تاریخ ........................ساعت ...............................جلسه هیات مدیره شرکت با  محل شرکت از آدرس قبلی................................کد پستی:........................انتقال یافت.
آقای/خانم...........................احدی از شرکاء یا وکیل رسمی یا مدیر عامل شرکت در صورتی که از بین شرکاء باشد وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.
امضاء اعضاء هیات مدیره...........

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

ثبت آنلاین شرکت در کرج

مراجعه کنندگان از طریق اینترنت و بدون مراجعه به اداره ثبت شرکت بتوانند مراحل ثبت شرکت را انجام دهند

انواع مجامع عمومی

به گردهمایی افرادی که صاحبان سهام هستند جهت گرفتن تصمیماتی که سبب منفعت هایی برای انان می باشد مجمع گویند. مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده از مهم ترین مجامع شرکت هاس سهامی می باشند.

مدارک ثبت شرکت در کرج

مدارک ثبت شرکت در کرج برای هر کدام از قالب های ثبتی متفاوت می باشد و مؤسس باید بر اساس نوع فعالیت شرکت و هم چنین اعضا و شرکا مدارک مورد نیاز را تهیه کرده و به اداره ثبت شرکتها جهت ثبت ارسال نماید .

ورود و خروج شریک شرکت در کرج

در صورتی که یکی از شرکا بخواهد بر اساس دلایلی با شرکت دیگر شراکتی نداشته باشد میتوان با در نظر گرفتن تحقیقات و تفحصاتی که در نظر می توان گرفت کاهش سرمایه شرکت و یا افزایش سرمایه شرکت را در پی داشته باشد .

آگهی کاهش سرمایه

پس از کاستی ها و فزونی ها ی صورت گرفته بر روی سرمایه شرکت در طی فعالیت آن ، کاهش اجباری بر روی سرمایه کنونی و حال شرکت اعمال می گردد.

پروانه بهره برداری وزارت صنایع

به مجوزی پروانه بهره برداری گفته می شود که برای کلیه فعالیت های صنعتی صادر می شود. در صورتی می توان پروانه بهره برداری را کسب کرد که کلیه پیش نیازهای ضروری جهت شروع فعالیت تدارک دیده شده باشد

ثبت شرکت بازرگانی در کرج

شرکتهای بازرگانی به گونه ای از شرکتها گفته می شود که امور فعالیت شرکت به صورتی است که در فعالیت های بازرگانی خرید و فروش و توزیع و صادارت و واردات تمامی کالاهای مجاز می باشد

اخذ کارت بازرگانی در کرج

صادر شدن کارت بازرگانی در کرج برای آن دسته از بازرگانان می باشد که موسسه خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کرده باشند

اخذ جواز تأسیس صنایع

جواز تأسیس صنایع به جوازی اطلاق می شود که اشخاص حقوقی یا حقیقی کسب می کنند تا مشغول یک فعالیت تولیدی - اقتصادی شوند

ثبت تغییرات موسسه غیر تجاری در کرج

بعد از اینکه ثبت آنها به پایان رسید این امکان برای موسسات غیرتجاری در کرج وجود دارد بنابر اساسنامه ای که در زمان تأسیس تنظیم می شود ، تغییراتی را اعمال نمایند

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟