لوگو سفید ایلیا
خانه ثبت شرکت در کرج
ثبت شرکتهای تخصصی
ثبت شرکت پیمانکاری در کرج ثبت شرکت خدماتی در کرج ثبت شرکت بازرگانی در کرج ثبت شرکت معماری در کرج ثبت شرکت گردشگری در کرج
ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج ثبت شرکت سهامی خاص در کرج ثبت موسسه در کرج مراحل ثبت شرکت در کرج شرایط ثبت شرکت در کرج مدارک ثبت شرکت در کرج زمان ثبت شرکت در کرج هزینه ثبت شرکت در کرج
ثبت تغییرات شرکت در کرج
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در کرج ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود در کرج ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص در کرج ثبت تغییرات موسسه در کرج تغییر آدرس شرکت در کرج ورود و خروج شریک شرکت در کرج نقل و انتقال سهام شرکت در کرج انتخاب اعضا هیئت مدیره افزایش سرمایه شرکت
سایر خدمات
ثبت برند در کرج ثبت علامت تجاری در کرج ثبت طرح صنعتی در کرج ثبت اختراع در کرج تنظیم طرح توجیهی در کرج تشکیل پرونده مالیاتی در کرج اخذ جواز صنایع در کرج اخذ کد اقتصادی در کرج اخذ کارت بازرگانی در کرج رتبه بندی ( اخذ گرید ) در کرج
تماس با ما

تغییر آدرس شرکت در کرج


فعالیت های مستمر یک شرکت تجاری برای پایدار ماندن و توسعه دادن آن شرکت ملزم به تغییراتی بعد از ثبت می باشد بدین صورت زمانی که ثبت شرکت به اتمام رسید می توانید بر اساس موارد قید شده در اساسنامه شرکت اقدام به تغییرات آن بزنید . در نتیجه در برخی از مواقع اقدام به تغییر در آدرس شرکت می نمایید حالا بنا بر دلایلی این تغییرات انجام می شود جهت رسمیت یافتن می توان با تنظیم صورتجلسه ای در اداره ثبت شرکتها آن تغییرات را عملی سازید.

قابلیت ثبت تغییر آدرس شرکت بنا بر تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده می باشد . البته در برخی از اساسنامه ها اختیار تغییر آدرس شرکت را به هیئت مدیره داده شده است بدین صورت که بنا بر مصلحت هیئت مدیره می تواند تغییر ادرس به هر مکانی که بداند تغییر دهد . در نتیجه این روش بصورتی است که در اساسنامه مسئولیت به هئیت مدیره داده شده باشد .

مدارک مورد نیازجهت ثبت تغییر آدرس در کرج

 1. رونوشت مدارک شناسایی کلیه اعضای شرکت. ( هیئت مدیره و سهامداران)
 2. رونوشت روزنامه تاسیس شرکت.
 3. رونوشت آگهی تاسیس شرکت.
 4. آگهی آخرین تغییرات. (در صورت وجود)

مراحل تغییر آدرس شرکت با مسوولیت محدود در کرج

در تغییر آدرس شرکت با مسوولیت محدود،مجمع عمومی فوق العاده جلسه ای را تشکیل داده و صورتجلسه ی مربوط به موضوع را تنظیم می نماید که کلیه ی اعضای شرکت ( شرکا) با قید کردن مقدار سهام خود باید آن را به امضاء برسانند.
در صورتی که تعداد شرکا زیاد باشد مطابق با ماده 109 قانون تجارت، هیأت نظار انتخاب شده و اسامی اعضای هیأت نظارت در صورتجلسه تنظیمی درج می گردد و آنها باید صورتجلسه را امضا کنند. این صورتجلسه باید حداکثر یکماه بعد از تاریخی که مجمع تشکیل شده به وسیله اعضای شرکت یا وکیل رسمی آن به اداره ثبت شرکتها تحویل داده شود و ثبت گردد.

مجمع عمومی فوق العاده جلسه ای را برگزار می کند و موضوع تغییر ادرس در جلسه عنوان می شود و سپس بر اساس نظر اعضا تنظیم صورتجلسه انجام می شود و کلیه موارد گفتگو در آن قید می شود . سپس ذیل اوراق صورتجلسه را اعضا امضا می نمایند . هم چنین اسامی اشخاص حضار و به همراه سمت آنها قید گردد . سپس به مخدت زمان 1 ماه فرصت می باشد تا وکیل شرکت و یا یکی از شرکا به همراه مدارک لازم ثبت تغییرات به اداره ثبا شرکتها جهت ثبت تحویل داده شود .

در صورتی که تغییر ادرس شرکت از یکی استان به استان دیگر باشد باید کلیه پرونده ثبت شرکت به آن استان مورد نظر ارسال شود .

مراحل تغییر آدرس شرکت سهامی در کرج

الف – مجمع عمومی فوق العاده باید تشکیل گردد و صورتجلسه آن تنظیم گردد که الزامی است هیئت رئیسه آن را امضا نمایند.

ب- بر اساس قانون تجارت و رعایت تشریفات قانونی و هم چنین اساسنامه شرکت ، می توان تغییر آدرس شرکت را انجام داده که در برخی از اساسنامه شرکت اختیار آن را به هئیت مدیره داده می شود . که می تواند با تنظیم صورتجلسه ای در مجمع عمومی فوق العاده و درج موارد قابل تغییر شرکت و امضای شرکا آنرا در اداره ثبت شرکتها به ثبت برساند .

اقدامات کلی شرکت ها در جهت تغییر آدرس شرکت به شرح ذیل می باشد :

 • ارائه و تنظیم کردن صورتجلسه ای که کلیه اعضا وحضار آنرا امضا نموده باشند .
 • جهت ثبت صورتجلسه مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکتها نشانی http://irsherkat.ssaa.ir و اعلام و درج کلیه اطلاعات صورتجلسه تغییر ادرس شرکت و سپس مرحله بعدی اسکن مدارک و بارگذاری آن در سامانه می باشد
 •  ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت شرکتها
 • مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی مقرر جهت اخذ آگهی تغییرات
 • در انتها کار ثبت سامانه ای و اخذ کدرهگیری و پرینت گرفته شود و سپس کلیه مدارک به به همراه صورتجلسه تنظیم شده را به اداره ثبت شرکتها از طریق پست ارسال نمایید .
 • هزینه های روزنامه رسمی پرداخت گردد
 • اگهی در روزن��مه صادر می شود

نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکت های با مسوولیت محدود (تضامنی - نسبی )

بسمه تعالی

نام شرکت ....................شماره ثبت .....................و شناسه ملی....................سرمایه ثبت شده ..............ریال در تاریخ.........................ساعت......................مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء/اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت اتخاذ تصمیم شد.
نام شرکا                                                     میزان سهم الشرکه
1-خانم/آقای...........................دارای...........................ریال سهم الشرکه...........................
2-خانم/آقای...........................دارای...........................ریال سهم الشرکه...........................
3-خانم/آقای...........................دارای...........................ریال سهم الشرکه...........................
4-خانم/آقای...........................دارای...........................ریال سهم الشرکه...........................
محل شرکت از (آدرس قبلی)تهران ..................خیابان.........................کوچه ....................پلاک................کدپستی.....................تلفن......................کوچه..............پلاک..........کد پستی...................تلفن.................انتقال یافت در نتیجه ماده ..................اساسنامه بشرح فوق اصلاح می گردد.
به خانم/آقای..............احدی از شرکت(یا مدیر عامل در صورتیکه از بین شرکا باشد)یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.
1-خانم/آقای.....................امضاء
2-خانم/آقای.....................امضاء
3-خانم/آقای.....................امضاء
همان طور که ملاحظه شد،در صورتجلسه ی فوق،تغییرمحل به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده اعمال می گردد.

نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکت های با مسئولیت محدود

بسمه تعالی

نام شرکت.....................شماره ثبت.....................و شناسه ملی...................سرمایه ............................ریال در تاریخ ........................ساعت ...............................جلسه هیات مدیره شرکت با  محل شرکت از آدرس قبلی................................کد پستی:........................انتقال یافت.
آقای/خانم...........................احدی از شرکاء یا وکیل رسمی یا مدیر عامل شرکت در صورتی که از بین شرکاء باشد وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.
امضاء اعضاء هیات مدیره...........

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

اخذ کد اقتصادی در کرج

برای شناخت این افراد و نظارت بر امور آنها باید به شناسایی این اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام کرد و کد اقتصادی فعالان تجاری د رکرج اخذ نمایند

مدارک ثبت شرکت در کرج

مدارک ثبت شرکت در کرج برای هر کدام از قالب های ثبتی متفاوت می باشد و مؤسس باید بر اساس نوع فعالیت شرکت و هم چنین اعضا و شرکا مدارک مورد نیاز را تهیه کرده و به اداره ثبت شرکتها جهت ثبت ارسال نماید .

شرایط ثبت شرکت در کرج

تنها در صورتی شرکت شکل می گیرد که بین شرکا و سهامداران با در نظر گرفتن ضوابط و قوانین حقوقی قرادادی شکل بگیرد.

اخذ جواز تأسیس صنایع

جواز تأسیس صنایع به جوازی اطلاق می شود که اشخاص حقوقی یا حقیقی کسب می کنند تا مشغول یک فعالیت تولیدی - اقتصادی شوند

ثبت آنلاین شرکت در کرج

مراجعه کنندگان از طریق اینترنت و بدون مراجعه به اداره ثبت شرکت بتوانند مراحل ثبت شرکت را انجام دهند

اخذ کداقتصادی

پس از ثبت شرکت یا موسسه و پس از صدور آگهی تاسیس باید در عرض دو ماه در دارایی تشکیل پرونده داده و برای دریافت کد اقتصادی اقدام نماید

تفاوت جواز تأسیس و پروانه بهره برداری

سند نشانگر پیش‌بینی ظرفیت و نوع تولید یک محصول را جواز تأسیس گویند که زمان صدور آن پیش از تأسیس یک واحد صنعتی یا تولیدی است؛ اما پروانه‌ی بهره برداری، سند نشانگر نوع و ظرفیت تولید ایجاد شده‌ی یک محصول بوده که زمان صدور آن پس از تأسیس واحد صنعتی و قبل از آغاز تولید می‌باشد.

شرایط تعیین نام شرکت

هر شرکت برای تعیین نام شرایطی را باید رعایت نماید که در این مقاله به آن پرداخته می شود

انتخاب اعضا هیئت مدیره

زمانیکه تعدادی از سهامدارن توسط مجمع عمومی مؤسس و یا مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند که مدت معینی برای این منظور تعیین می شود که انتخاب انها بیشتر در جهت امور شرکت سهامی می باشد در نتیجه به این اجتماع از صاحبان سهام هیئت مدیره گفته می شود

انتخاب اسم شرکت در کرج

اسم شرکت باید نوین باشد و پیش از این شخص دیگری همان نام را نباید به ثبت رسانده باشد و نامی که انتخاب می کند باید با دیگر اسامی که قبلا به ثبت رسیده دارای وجه تمایز و قابل شناسایی باشد

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟