لوگو سفید ایلیا
خانه ثبت شرکت در کرج
ثبت شرکتهای تخصصی
ثبت شرکت پیمانکاری در کرج ثبت شرکت خدماتی در کرج ثبت شرکت بازرگانی در کرج ثبت شرکت معماری در کرج ثبت شرکت گردشگری در کرج
ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج ثبت شرکت سهامی خاص در کرج ثبت موسسه در کرج مراحل ثبت شرکت در کرج شرایط ثبت شرکت در کرج مدارک ثبت شرکت در کرج زمان ثبت شرکت در کرج هزینه ثبت شرکت در کرج
ثبت تغییرات شرکت در کرج
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در کرج ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود در کرج ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص در کرج ثبت تغییرات موسسه در کرج تغییر آدرس شرکت در کرج ورود و خروج شریک شرکت در کرج نقل و انتقال سهام شرکت در کرج انتخاب اعضا هیئت مدیره افزایش سرمایه شرکت
سایر خدمات
ثبت برند در کرج ثبت علامت تجاری در کرج ثبت طرح صنعتی در کرج ثبت اختراع در کرج تنظیم طرح توجیهی در کرج تشکیل پرونده مالیاتی در کرج اخذ جواز صنایع در کرج اخذ کد اقتصادی در کرج اخذ کارت بازرگانی در کرج رتبه بندی ( اخذ گرید ) در کرج
تماس با ما

ثبت شرکت تضامنی در کرج


از آنجایی که شرکت تضامنی کامل ترین و جامع ترین نوع شرکت افراد می باشد موسسه وکیل ثبت شرکت ها در این مقاله برآنست تا در خصوص ثبت شرکت تضامنی در کرج مطالبی را به متقاضیان ثبت شرکت در کرج ارائه نماید چنانچه متقاضیان محترم با هر سوال و یا مسئله ای مواجه شدند می توانند با مشاوران کاردان و کارشناسان خبره وکیل ثبت شرکت ها در ارتباط باشند.

مطابق ماده 116 قانون تجارت شرکت تضامنی شرکتی می باشد که تحت نام مخصوصی به منظور امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می گردد و در صورتی که دارایی شرکت برای پرداخت همه قرض ها و بدهی های شرکت کافی نباشد هر کدام یک از شرکا مسئول پرداخت تمام بدهی ها می باشد.

به موجب ماده116 قانون تجارت برای تشکیل شرکت تضامنی در کرج بایستی مواردی به شرح ذیل انجام گردد:

 1. علاوه بر شرایط کلی که در قراردادها باید از لحاظ شرایط اساسی معامله در نظر گرفته شود برای تشکیل شرکت تضامنی شرکا باید شرکت نامه تنظیم و امضا شود.شرکت نامه می بایست مطابق قانون تنظیم شده باشد.در شرکت نامه باید نام،نوع،موضوع،مرکز اصلی،نشانی کامل شرکت و همچنین اسامی شرکا یا موسسین و شماره شماسنامه و محل اقامت آن ها،سرمایه شرکت اعم از نقدی و غیرنقدی،میزان سهم الشرکه شرکا،نحوه تقسیم سود و زیان و فسخ شرکت و... قید شده باشد.(مطابق نمونه چاپی اداره ثبت شرکت ها)  به موجب ماده 195 ق.ت شرکت نامه باید به صورت سند رسمی تنظیم گردد.معمولاَ در هنگام تاسیس،اساسنامه ای که در واقع آیین نامه داخلی شرکت است توسط موسسین تنظیم می گردد.
 2. تمام سرمایه نقدی تادیه و سرمایه غیرنقد نیز تقدیم و تسلیم شده باشد(ماده 118 ق.ت) این تقویم سرمایه غیرنقد باید با رضایت تمام شرکا باشد(ماده 122 ق.ت) و در صورتی که سهم الشرکه غیرنقدی کمتر از قیمت واقعی خودش تقدیم شود شرکا به ضرر خود مبادرت کرده اند به این علت جزء رضایت شرکا شرط دیگری برای این تقویم وجود ندارد.

شرایط تشکیل شرکت تضامنی در کرج

تشکیل شرکت تضامنی در کرج مستلزم تحقق شرایط زیر است:

 1. در صورتی که قراردادی مبنی بر ترسیم شیوه همکاری و توافق شرکا صورت گرفته باشد.
 2. در صورتی که اساسنامه ای مبنی بر اصول و قاعده های حاکم بر امور جاری و مدیریتی شرکت تنظیم شده  باشد.
 3.  در صورتی که  از جانب شرکت تمامی سرمایه نقدی به حساب مشخص شده پرداخت شده باشد.
 4. در صورتی که بعد از بررسی و ارزیابی کارشناس رسمی لیست سرمایه غیرنقدی شرکا به اداره شرکت ارائه شده باشد.
 5. به هنگام تاسیس شرکت،اساسنامه مربوط به آن نیز که در واقع آیین نامه داخلی شرکت می باشد باید توسط موسسین تنظیم گردد.

براساس ماده 195 قانون تجارت ثبت تمامی شرکت های ذکر شده در این قانون از الزامات می باشد و از قانون و مقررات ثبت شرکت ها تبعیت می کند.

مزایای ثبت شرکت تضامنی در کرج

وقتی شما شرکتی را در کرج  به ثبت می رسانید دولت برای شما مزایایی را در نظر می گیرد در جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص به مقاله مزایای ثبت شرکت در کرج مراجعه نمایید و اطلاعات لازم در این زمینه را کسب نمایید.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت تضامنی در کرج

برای آن که شرکت تضامنی در کرج به ثبت برسد بایستی مدارکی ارائه گردد که این مدارک به شرح ذیل می باشد:

 1. دو رونوشت شرکتنامه تکميل شده.
 2. دو رونوشت تقاضانامه تکميل شده.
 3. دو رونوشت اساسنامه تکميل شده.
 4. کامل نمودن فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام هاي پيشنهادي و هم چنين فيش واريزي.
 5.  در مواردي که ثبت موضوع نياز به مجوز داشته باشد ارائه اصل مجوز فعاليت از مراجع ذيربط.
 6. رونوشت برابر با اصل مدارک احراز هويت کليه شرکاء، مديران و هيأت نظارت(درمواردي که تعداد شرکاء بيش از 12 نفر باشند)
 7. اصل گواهي عدم سوءپيشينه جهت اعضاء هیأت مديره، مديرعامل.
 8.  دورونوشت صورتجلسه مجمع عمومي موسسين.
 9. دو رونوشت صورتجلسه هيأت مديره.
 10.  در صورتي که ثبت شرکت توسط وکيل صورت پذيرد ارائه اصل وکالتنامه وکيل دادگستري.

مراحل ثبت شرکت تضامنی در کرج

برای ثبت شرکت تضامنی در کرج در  قدم اول شما بایستی به سامانه اداره ثبت شرکت ها به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir  مراجعه نمایید و پس از پذیرش نهایی و تکمیل ثبت نام ( در صورت عدم نقص و ایراد ثبت نام) تاییدیه نام شرکت در سامانه اعلام می گردد. اطلاعاتی که بایستی در سامانه وارد گردد عبارت است از :

 1. اطلاعات متقاضی.
 2. نام های درخواستی شرکا.
 3.   موضوع فعالیت شرکت.
 4.  آدرس دفتر مرکزی شرکت.
 5. سرمایه اولیه شرکت.
 6. اشخاص شرکت.
 7. سهام یا سرمایه هر شخص.
 8. سمت اشخاص.
 9.   ارتباط بین اشخاص.
 10.   شعب شرکت.
 11.   روزنامه و سال مالی.
 12.   متن صورتجلسه.
 13. تقاضانامه یا اظهارنامه.
 14.   اساسنامه شرکت.
 15.   شرکتنامه.
 16.  و در انتها تایید مدارک (لازم به ذکر است در زمان ثبت اینترنتی شرکت ، در بالای صفحه یک کد پیگیری ظاهر می شود)

پس از تایید نام شرکت می بایست اوراق چاپی از سامانه ثبت شرکت ها پرینت گرفته شده و به امضاء کلیه اعضاء شرکت برسد .بعد از آن که نام انتخابی شما مورد تایید واقع شد بایستی اوراق چاپی را از سامانه ثبت شرکت ها پرینت بگیرید و کلیه اعضای شرکت آن را به امضا برسانید پس از آن اوراق امضا شده به همراه رونوشت برابر با اصل مدارک شناسایی اعضاء و گواهی های عدم سوء پیشینه هیئت مدیره از طریق پست سفارشی و پاکت های مخصوص اداره ثبت شرکت ها به این اداره ارسال نمایید و پس از ارسال بارکد پستی در سامانه ثبت شرکت ها تا زمان اعلام نتیجه پیگیری می گردد.بعد از آن که مدارک را به اداره ثبت شرکت ها ارسال نمودید در حالت ( صدور آگهی ) یعنی اداره ثبت شرکت ها با درخواست شما موافقت نموده و نسبت به صدور آگهی مبادرت می نماید.در این صورت شخص متقاضی یا نماینده قانونی او می بایست جهت اخذ مدارک ثبتی و امضاء ذیل دفاتر به اداره مراجعه نماید و پس از امضاء ذیل دفاتر و اخذ اصل آگهی تاسیس و دیگر مدارک ثبتی شرکت، نسبت به درج آگهی تاسیس در روزنامه رسمی و پرداخت هزینه آن اقدام نماید.

ازهمراهی شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم.

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

موضوع فعالیت شرکت خدماتی در کرج

چگونگی طراحی موضوع فعالیت شرکت یکی از مهم ترین مسائل به هنگام ثبت شرکت می باشد هدف شرکت های خدماتی از تاسیس عرضه ی خدمات می باشد و با استفاده و بهره گیری از متخصصان کاردان و با تجربه ی خود به نهاد ها و اداره های متقاضی معاضدت می رساند.

مدارک ثبت شرکت سهامی عام در کرج

جهت ثبت شرکت سهامی عام در کرج نیاز به ارائه مدارکی می باشید الزامی است که این مدارک برای اداره شرکتها ارسال شود میتوانید مقاله مدارک ثبت شرکت سهامی عام در کرج را مطالعه نمایید .

اساسنامه شرکت

از جمله ارکان مهم شرکتهای سهامی در کرج ، اساسنامه می باشد . در اصل تأسیس شرکتهای سهامی عام و سهامی خاص باید دارای اساسنامه باشند

مجمع عمومی فوق العاده چیست؟

در مواقع اضطراری و هنگامی که موضوع فوق العاده ای مطرح باشد مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می شود.

اقدامات ثبت شرکت در کرج

اولین سوالی که در ذهن بعد از تأسیس شرکت می رسد که برای ثبت شرکت چه باید کرد و اقدامات ثبت شرکت در کرج در این مقاله به این موضوع پرداخته می شود

تفاوت اساسنامه و شرکتنامه

اسناسنامه نوعی از اسناد مهم شرکت محسوب می شود اساسنامه برای شرکتهای سهامی می باشد ولی شرکتنامه برای کلیه ی شرکت ها الزامی نمی باشد در حقیقت شرکت نامه تنها به شرکت هایی از قبیل شرکت با مسئولیت محدود ، تضامنی ، نسبی تعلق دارد

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج

شرکت با مسئولیت محدود از جمله شرکتهایی می باشد که به منظور انجام فعالیتهای تجاری میان دو یا چند نفر شکل می گیرد.

تعریف پیمانکار در کرج

مطابق ماده 7 قانون شرایط عمومی پیمانکار، باید گفت که پیمانکار شخص حقوقی یا حقیقی می باشد که طرف دیگر امضاء کننده ی پیمان است و اجرای موضوع پیمان را با توجه به اسناد و مدارک پیمان بر عهده گرفته است.

اقدامات لازم بعد از ثبت شرکت در کرج

در اصل بعد از اتمام مراحل ثبت شرکت در کرج بلافاصله نباید شروع به فعالیت کرد از نظر قانون اقدامات اولیه بعد از تاسیس شرکت ضروری می باشد که انجام ندادن آنها باعث می شود که شرکت جریمه شود در این مقاله به شرح آنها پرداخته می شود

مجمع عمومی موسس چیست؟

به جهت فراهم نمودن شرایط ثبت و ثبت شرکت مجمع عمومی موسس تشکیل می شود که با انتخاب نخستین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت ماموریت آن پایان یافته و شخصیت حقوقی آن به پایان می رسد.برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله را بخوانید.

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟